Koemest korrels 5 KG

€ 6,95

Koemest korrels zijn algmeen bekend, en werken niet alleen als voeding maar ook zeker als bodemverbeteraar. Door het toevoegen van koemest korrels verbetert de bodem doordat er organisch materiaal wordt toegevoegd. De korrels zorgen voor een langzame afgifte van de voedingsstoffen.