Meer soorten kleinfruit volgen later in het seizoen.